SUNELIA LE CLOS DU RHÔNE
saintes maries de la mer

De Groep Sunêlia

Kwaliteit van uw Sunêlia-vakantie

 

Sunêlia is een groepering van 31 vier- en vijfsterrencampings.

Deze autonome campings hebben gemeenschappelijke waarden inzake kwaliteit, zin voor service, innovatie en duurzame ontwikkeling. Ze evolueren voortdurend om u in heel Frankrijk, maar ook in Italië en Spanje, een onvergetelijke vakantie te bezorgen!

Om de twee jaar worden de Sunêlia-campings geauditeerd door een gespecialiseerd bureau dat de 12 categorieën van criteria onderzoekt (in totaal 525 criteria), waaraan moet worden voldaan om het Sunêlia-kwaliteitskeurmerk te bekomen.

Op dit ogenblik verklaart 93 procent van onze klanten dat ze tevreden of héél tevreden zijn over hun vakantie en dat ze Sunêlia kunnen aanbevelen bij hun vrienden..

Onze kwaliteitsverbintenissen:
– gegarandeerde veiligheid en service
– animatie voor kinderen en jongeren
– natuur en respect voor het leefmilieu
– uitrusting van topkwaliteit

– persoonlijk en hartelijk onthaal

Het Sunêlia-kwaliteitscharter wordt erkend door Qualité Tourisme.

 

De exclusieve voordelen van de Groep Sunêlia

 

Kaart "Sunêlia Privilège"

De aankooprijs van de kaart bedraagt € 35.

De kaart blijft 2 seizoenen geldig in alle Sunêlia-instellingen, met uitzondering van de sites van partners.

 

 

 

Uw voordelen :

- heel het jaar gratis reserveren

- deelneming aan het klantenbindingsprogramma met toekenning van punten om voordelen te genieten

- genieten van een enig tarief van 18 euro voor een buitenstaanplaats 10 ampère, 2 personen, voor ieder verblijf in het laagseizoen, met uitzondering van de sites van partners.

- cumuleer punten door het patroneren van een vriend.

Voordelen :

Vanaf 300 punten hebt u recht op een korting van 5%, voor een verblijf in het laagseizoen, u behoudt uw punten.

Vanaf 400 punten hebt u recht op een korting van 5%, voor een verblijf in het hoogseizoen, u behoudt uw punten.

Vanaf 500 punten hebt u in een van onze locaties recht op een gratis verblijf van een week in een cottage 4/5 personen, in het laagseizoen, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op het ogenblik van de aanvraag. Op dat ogenblik wordt uw teller terug op nul gezet.

Uw voordelen in Sunêlia Le Clos du Rhône:

Voordeel kaart "Privilège" Beschrijving Korting voor bevoorrechte klant
Voordeel 1 Kortingen bij al onze partners 10%
Voordeel 2 Paardrijden 10%
Voordeel 3 4x4 10%
Voordeel  4 segway 10%
Voordeel 5 fiets 10%
Voordeel 6 waterglijbaan 10%
Voordeel 7 zeetochten 10%
Voordeel 8 vangen van grote vissen 10%
Voordeel 9 bewonderen van de kudden 10%
Voordeel 10 babybenodigdheden 100%
Voordeel 11 set lakens 100%
Voordeel 12 huren van barbecue 100%
Voordeel 13 toegang tot spa - 1 uur 50%

 

Aanbieding "Soleil Sunêlia"

 

Sunêlia is de enige keten van campings-vakantiedorpen die gratis en zonder formaliteiten de formule "Soleil Sunêlia" aanbiedt, voor ieder verblijf op een camping aan de Middellandse Zee, aan de Atlantische Oceaanop het platteland ou encore in de bergen.

Hoe werkt die formule?

Voor ieder verblijf van minstens 7 nachten in een huurverblijf op een Sunêlia-site, geteld vanaf de dag van aankomst tot de dag voor het vertrek (niet bij partners).

Indien u tijdens uw verblijf minder dan 3 dagen zon* hebt, ontvangt u een geschenkbon van € 100.

Indien u tijdens uw verblijf geen enkele dag zon* hebt, ontvangt u een geschenkbon van € 200​.

Dat is een aanbieding!

De aanbieding "Soleil Sunêlia" geldt voor ieder verblijf met de volgende kenmerken: 

- de reservering moet minstens 3 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf verricht zijn;

- uitsluitend voor huurverblijven;

- in de periode van april tot oktober 2017 (rekening houdend met de periode dat de Sunêlia-locatie geopend is).

Zonder formaliteiten!

U geniet automatisch van de aanbieding "Soleil Sunêlia":

- indien uw verblijf voldoet aan de voorwaarden van het aanbod

- krijgt u bij u thuis automatisch een bedrag van € 100 of € 200, naargelang het geval.

 

Annuleringsgarantie

 

Sunêlia biedt u voor ieder verblijf van minstens 7 nachten de annuleringsgarantie** aan!

Algemene voorwaarden van de annuleringsgarantie

Deze garantie gaat in bij het sluiten van de huurovereenkomst en eindigt op de dag vóór de eerste dag van het verblijf, om middernacht. Op voorwaarde dat de contractuele voorwaarden nageleefd worden, biedt de garantie u de mogelijkheid om de terugbetaling te bekomen van de betaalde bedragen, indien uw verblijf geannuleerd werd om een van de hierna limitatief opgesomde redenen:

1. Een ernstige ziekte, een lichamelijk ongeval of het overlijden van:

  - uzelf, uw wettige echtgenoot of feitelijke partner, een van uw bloedverwanten in de opgaande lijn of nederdalende lijn, uw voogd,

  - een broer, zuster, zwager, schoonzuster, schoonzoon, schoondochter, schoonvader, schoonmoeder.

Onder ernstige ziekte of ernstig lichamelijk ongeval wordt verstaan iedere tijdelijke of definitieve aantasting van uw lichamelijke integriteit die medisch vastgesteld wordt en die de onderbreking van iedere professionele of andere activiteit met zich meebrengt.

2. Complicaties bij zwangerschap

3. Zware schaden

die uw aanwezigheid vereisen op de voorziene vertrekdatum en die het gevolg zijn van diefstal, brand of wateroverlast of veroorzaakt worden door de natuurelementen, waardoor uw hoofdverblijf of uw beroepslokalen voor meer dan 50% vernietigd worden (een verklaring van de verzekeraar moet overgelegd worden).

4. Ontslag om economische redenen

van uzelf of uw echtgenoot, op voorwaarde dat de procedure niet gestart werd voordat het verblijf gereserveerd werd.

Al deze redenen voor annulering moeten aan de camping meegedeeld worden in een aangetekende brief, waarbij alle noodzakelijke documenten die de feiten aantonen, gevoegd worden (expertiseverslag, pv van de politie, convocatie, geneeskundig getuigschrift, overlijdensakte ...), en dit zodra de gebeurtenissen zich voordoen of in ieder geval binnen de 3 daaropvolgende werkdagen.

* De inwerkingstelling van deze regeling wordt afhankelijk gesteld van een aantal uren zonneschijn dat kleiner is dan 2 uur per dag, tussen 10.00 u en 18.00 u, berekend op basis van de METNEXT Sun IndexⓇ, die dagelijks voor iedere vestiging van Sunêlia het aantal uren zonneschijn bepaalt. Dit aantal uren zonneschijn wordt gedefinieerd als de tijd gedurende dewelke de zonnestraling voldoende intens is (minstens gelijk aan 120 W/m2) om duidelijk waarneembare schaduwen af te werpen (bron: Météo-France). De index wordt berekend door METNEXT (een dochteronderneming van Météo France), op basis van gegevens die afkomstig zijn van de satelliet Meteosat 2.

** Geldt niet bij Sunêlia-partners en geldt enkel voor huurverblijven.