SUNELIA LE CLOS DU RHÔNE
saintes maries de la mer

Wettelijke vermelding

Privacybeleid voor persoonlijke gegevens

De gegevens die via onze eSeason Resa reserveringstool worden verzameld, zijn uitsluitend bedoeld voor SEMIS voor verwerking, analyse, institutionele communicatie en, indien u hiermee instemt, commerciële voorstellen.

Ze zijn niet bedoeld om te worden verkocht of overgedragen aan derden.

Het doel is om de klant te identificeren, zijn verzoek te registreren om commerciële opvolging mogelijk te maken.

SEMIS verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die door de gebruiker op de website https://www.camping-leclos.fr en kunnen worden verstrekt te respecteren en deze te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (AVG).

Contactformulier

Tijdens uw bezoeken aan onze site kunnen wij u via ons contactformulier om informatie vragen. Deze verzamelde informatie is bedoeld om de klant te identificeren, zijn verzoek te registreren om commerciële opvolging mogelijk te maken.

Overeenkomstig de AVG heeft u op eenvoudig verzoek en op vertoon van uw identiteit recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering of beperking van de verwerking. U kunt hiervoor een brief sturen naar SEMIS, Avenue Théodore Aubanel, CS 60001, 13 460 Saintes Maries de la Mer.

De bewaartermijn is beperkt tot de periode die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Cookiebeheer

Tijdens uw bezoek aan onze site kan SEMIS een cookie op uw computer plaatsen. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op een speciale locatie op de harde schijf van uw apparaat (computer, tablet, smartphone) wordt opgeslagen bij het bekijken van een website. Het stelt de afzender in staat om het apparaat waarop het is geplaatst, tijdens de geldigheidsduur te identificeren en bepaalde informatie over uw surfgedrag te onthouden, zodat het uw navigatie op internet vereenvoudigt of aangepaste inhoud kan bieden op basis van uw interesses.

De bewaartermijn voor gegevens is 13 maanden.

Auteursrecht

Deze site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder ontwerpen en modellen, merken, domeinnamen, octrooien, knowhow, software of databases.

SEMIS en/of haar partners blijven eigenaar van al deze inhoud en de daarmee samenhangende rechten.

Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden, inclusief voor iconografische en fotografische documenten.

Links naar andere websites die niet eigendom zijn van SEMIS worden uitsluitend aangeboden voor het gemak.

De genoemde logo's en merken behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

---

De website www.camping-leclos.fr/ wordt uitgegeven door SEMIS.

Hoofdkantoor: Avenue Théodore Aubanel, CS 60001, 13 460 Saintes Maries de la Mer, FRANKRIJK

SIRET-nummer: 328 579 214 00094

Kapitaal: 628.000 €

Hosting: PYMAC, 11 rue Louise Colet, 13 090 Aix en Provence